voorbeterov.nl

Het is een hele mooie positieve domeinnaam, voorbeterov.nl. Het is de website van de reizigersvereniging Maatschappij Voor Beter OV. Voorzitter Rikus Spithorst is van de club voor de buitenwereld het bekende gezicht.
Rikus Spithorst is geen onbekende in de ov-sector. Hij was jarenlang persvoorlichter en bestuurslid bij reizigersvereniging Rover. Maar dat ging door een persoonlijke column goed mis, en moest hij de club verlaten. Spithorst besloot het openbaar vervoer niet de rug toe te keren, maar een nieuwe vereniging op te starten. En niet zonder succes. voorbeterov.nl bestaat nu al een paar jaar, en weet regelmatig de aandacht te vestigen.

VoorBeterOV.nl is vooral bekend om haar soms behoorlijk kritische standpunten. Maar dat is misschien ook wel nodig ook, om partijen als NS.nl en Arriva wakker te houden. De reizigersclub was onder andere betrokken bij de oprichting van Spoormonitor.nl.