Spoormonitor.nl reisinformatie met vertragingskans

Spoormonitor.nl is een bijzonder concept. Deze website laat bij iedere trein zien hoe groot de vertragingskans is. Die vertragingskans is gebaseerd op de open data van het NDOV loket. Het gaat in principe om reisinfo van NS.nl, omgezet naar een vertragingskans.

Spoormonitor bekijkt iedere dag of NS meldt of de trein wel of niet vertraging heeft. Aan de hand van die gegevens berekent de site vervolgens de vertragingskans. Dat is een indicatie, want de reisinformatie van NS is niet altijd correct en natuurlijk niet gericht voor dit soort analyses. Neemt niet weg dat de informatie voor treinreizigers erg nuttig is.

Immers, wie ziet dat een trein vaak te laat is, kan daarop anticiperen en een trein eerder of later nemen. Spoormonitor.nl is wat ons betreft daarom ook echt een mooie toevoeging op de reeks andere websites rond reisinformatie.

Spoormonitor is een initiatief van Treinreiziger.nl, Rover en reizigersorganisatie Maatschappij Voor Beter OV. Bekijk hier de Spoormonitor.