Rijdendetreinen.nl

Rijdendetreinen.nl is uitgegroeid tot een begrip. De website maakt gebruikt van open data van NS. De website toont de actuele vertrektijden van alle stations van Nederland. Maar ook de treinsamenstelling wordt getoond. Handig, dan weet je hoe lang de trein is en of je bijvoorbeeld op het perron wel of niet ver naar voren hoeft te lopen.

RijdendeTreinen.nl slaat ook op waar een storing is geweest en op welk traject. Ook de oorzaken worden opgeslagen. Door media wordt de site daarom ook met enige regelmaat gebruikt. De data wordt dan geanalyseerd om vast te stellen of het aantal storingen wel of niet is toegenomen en op welk traject treinreizigers het vaakst last hebben van verstoringen.

NS en ProRail wijzen er op dat de data is bedoeld voor treinreizigers en niet bedoeld is om het aantal storingen te meten. Een terecht punt, want door de jaren heen is NS een storing steeds sneller gaan melden, waardoor het lijkt dat er nu meer storingen zijn. Iets wat dus zeker niet altijd zo is.

Toch hoort wat ons betreft RijdendeTreinen.nl thuis tot de favoriete websites van ons. Want, weliswaar is er op de data van alles aan te maken, maar het is wel de enige partij die data weet te verzamelen. En, ook de treinsamenstellingen zijn erg handig. Die getoonde samenstellingen zijn overigens gebaseerd op tekeningen van Arthur’s Treinenpagina.

Er is niet alleen een site, maar ook een app van RijdendeTreinen.nl. Ook zeker de moeite waard!