locov.nl

Deze keer staan we op TreinLink.nl stil bij de website van het Locov. Locov staat voor Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar vervoer.

Het Locov is een platform waarin de Nederlandse Spoorwegen over diverse onderwerpen overlegt met consumentenorganisaties. Het gaat dan bijvoorbeeld om de reguliere treintarieven, niet om de zogenoemde treinacties, dienstregelingzaken en dergelijke.

Het Locov is op 1 september 1998 opgericht, en kan in 2018 dus haar 20 jarig jubileum gaan vieren. Jarenlang was Gerd Leers het gezicht van het overleg, hij was van 2003 t/m 2011 voorzitter.